Behandeling

1e consult en onderzoek:

Bij een eerste bezoek wordt gevraagd naar de klachten, naar de duur ervan en naar het moment waarop de klachten optreden. Het belangrijkste is dat er een analyse gemaakt wordt van het gewrichtensysteem. Bij deze analyse worden alle gewrichten van de wervelkolom, arm- en beengewrichten, schedelnaden en kaakgewrichten, betrokken.

Het onderzoek bestaat uit zorgvuldige observatie tijdens het uitvoeren van een aantal specifieke bewegingen en metingen. Zo wordt duidelijk waar zich in het bewegingsapparaat storingen bevinden. Met behulp van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld.

Tijdens de eerste behandeling worden er foto’s gemaakt van een staande houding waardoor de houdingsafwijkingen goed zichtbaar en duidelijk in kaart worden gebracht. De foto’s zullen gedurende de vervolgbehandelingen als leidraad worden gebruikt om de veranderingen in de houding te laten zien en vooruitgang in de lichaamshouding aan te tonen.

Behandelingen:

Bij artrokinesiologie is er geen sprake van het kraken van botstukken. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een specifieke mobilisatietechniek van gewrichten.

De behandelmethode is zo effectief dat er met enkele behandelingen grote vooruitgang kan worden geboekt. Op jaarbasis worden er maximaal 5 behandelingen gegeven. Na de eerste behandeling komt de patiënt pas na 3 à 4 weken weer terug. Als het lichaam goed op de behandeling reageert wordt er pas na 2 à 3 maanden weer een afspraak gemaakt. Wanneer er dan weer een verbetering is opgetreden, wordt de patiënt pas na 6 maanden weer behandeld.

Het doel van de behandelingen:

Het doel is om het hele lichaam te herstellen, zodat het weer als één geheel gaat functioneren. Het lichaam is immers altijd bezig om een houding te vinden waarin klachten draaglijk zijn. Bij de behandelingen worden de uitwijkhoudingen in kaart gebracht, de klachten opgespoord en verholpen.